Skip to main content

Syniadau ar gyfer y Llywodraeth

Rydyn ni wedi cyhoeddi nifer o syniadau da a fyddai’n cefnogi pobl sy’n mynd drwy ganser, eu hadferiad ac, wrth gwrs, atal canser yn y lle cyntaf.

Argymhellion allweddol

Rydyn ni wedi nodi 30 ffordd y gall pleidiau gwleidyddol wella’r gwaith o atal, trin a gofalu am ganser yng Nghymru.

Cysylltwch â’n Swyddog Polisi      

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi a dylanwadu ar waith, e-bostiwch: policy@tenovuscancercare.org.uk.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010