Skip to content

All you've got to do is call 0808 808 1010 0808 808 1010 Call free, 365 days a year

Cymraeg

Cymraeg

Stori Linda

Linda Rafferty

Un o Groesyceiliog ydy Linda Rafferty a chafodd ddiagnosis canser y coluddyn yng Ngorffennaf  2012.

dyma stori Linda:

"Cefais ddiagnosis canser y coluddyn ym mis Gorffennaf 2012. Adeg y diagnosis, roedd hyd yn oed yngan y gair 'coluddyn' yn anodd i mi, ond roeddwn yn benderfynol o ddileu'r stigma amdano a pharhau mor brysur yn gymdeithasol â phosibl. Ar ôl y diagnosis, bwriadwn barhau i weithio er mwyn cadw fy meddwl yn brysur, ond y gwir ydy, unwaith mae canser yn cyrraedd mae'n anodd ei wthio o'ch meddwl, felly gadawes fy ngwaith yn Awst 2012.

Mae fy nheulu wedi bod yn hynod gefnogol yn ogystal â nyrsys yr Uned Symudol a staff llawn gofal a chydymdeimlad Tenovus, Jan and Phil. Mae Tenovus wedi gwneud gwahaniaeth enfawr. Roedd yn anodd credu fy mod yn gallu cael fy nhriniaeth ar stepen y drws yma yng Nghwmbrân! Tawn i wedi gorfod teithio bob wythnos i'r ysbyty byddai wedi golygu baich ariannol mawr dros gyfnod o chwe mis.

Mae pobl yn ei chael hi'n anodd credu pan fydda i'n dweud mor ffantastig ydy'r Uned a galla i ddim canmol digon ar staff Tenovus."