Skip to content

A wyddech
chi?

Fod tua 500 o achosion o ganser y croen bob blwyddn yn digwydd yng Nghymru yn unig a bod hyn yn achosi dros 100 o farwolaethau. Helpwch ni i ostwng y nifer o bobl ifanc sy'n cael canser y croen drwy ddefnyddio'r adnoddau addysgu newydd defnyddiol hyn.

Sun1

Yr Haul a Chi

Pam fod yr haul yn hanfodol ac yn beryglus. Cyflwyniad traws cwricwlaidd cynradd ar gyfer blynyddoedd 7–11, yn cynorthwyo ABC, Saesneg, Gwyddoniaeth a Mathemateg.

Sun2

Prosiect Cysgodi rhag yr Haul

Cynllunio Cysgodlen Haul Ysgol. Cyflwyniad I ddisgyblion ysgolion uwchradd blynyddoedd 12-14 yn cynorthwyo ABC a Dylunio a Thechnoleg.

Sun3

Canolfan Athrawon

Nodiadau, awgrymiadau a chymorth. Cliciwch yma I ddarllen ac I lawr lwytho nodiadau a thaflenni gwaith ategol.

Adnoddau addysgu

Defnyddiwch yr adnoddau addysgu gwych hyn i gyflwyno'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddisgyblion i fwynhau a bod yn ddiogel yn yr haul.

Mae'n holl adnoddau'n barod i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth gyda chyflwyniadau amlgyfrwng y gellir eu rhoi ar y bwrdd gwyn, taflenni gwaith a nodiadau addysgu.

Mae pecyn Yr Haul a Chi yn becyn traws-cwricwlaidd cynradd ar gyfer plant blynyddoedd 3 i 6.

Mae Prosiect Cysgodi rhag yr Haul yn sialens unigryw ar gyfer disgyblion dylunio a thechnoleg blynyddoedd 7 i 9. Ewch i dudalen Canolfan Athrawon am ragor o wybodaeth.