Skip to content

Canolfan Athrawon

Mae'r adnodd hwn yn dilyn themâu'r cwricwlwm i gyflwyno gwybodaeth a sgiliau i bobl ifanc i fod yn gyfrifol wrth fwynhau'r haul.

Mae'r Haul a Chi yn ymgorffori pwyntiau syml wrth ddysgu Gwyddoniaeth, Saesneg a Mathemateg i gyflwyno'r haul a'i rym i blant ym mlynyddoedd olaf yr ysgol gynradd.

Mae Prosiect Cysgodi rhag yr Haul yn ystyried ymarferoldeb diogelu rhag yr haul drwy ofyn i ddisgyblion ym mlynyddoedd cyntaf yr ysgol uwchradd ddylunio cysgodlen unigryw ar gyfer eu hysgol.

Mae'r ddau gyflwyniad y naill a'r llall yn annog pobl ifanc i gymryd cyfrifoldeb dros eu diogelwch eu hunain yn yr haul.

 

Yr Haul a Chi

Pecyn traws-cwricwlaidd ar gyfer blynyddoedd 3 i 6 ysgolion cynradd.

Nodiadau Athrawon

Lawrlwytho Nodiadau Athrawon

Taflenni Gwaith

 1. Cysawd yr haul
 2. Arbrawf yr atmosffer
 3. Planhigion a'r haul
 4. Cerdd am yr haul
 5. Fy ngherdd am yr haul
 6. Onglau, pellter a diogelu rhag yr haul

 

Prosiect Cysgodi rhag yr Haul

Nodiadau Athrawon

Llawrlwytho Nodiadau Athrawon

Taflenni Gwaith

 1. Cynllun Prosiect
 2. Bwrdd modd
 3. Holiadur Ymchwil
 4. Canlyniadau Ymchwil
 5. Briff Dylunio
 6. Cynllunio'r Gysgodlen Haul
 7. Syniadau Dylunio
 8. Lluniadau Terfynol