Skip to content

Ymunwch â’n Hymgyrch Diogel yn yr Haul

Diolch i chi am ymweld â'r ddalen hon i weld manylion ein hadnoddau 'Mae'r Haul yn Dod'. Gobeithio eich bod yn eu canfod yn fuddiol.

Mae hi'r adeg honno o'r flwyddyn pan fyddwn yn gweld mwy ar yr haul ac fe ddylen ni ystyried diogelu croen sensitif ein plant. Mae melanoma mailgnant yn fath milain iawn o ganser y croen sy'n dod yn fwy a mwy cyffredin, ond mae rhwystro ein plant rhag llosg haul o'u dyddiau cynnar yn help i leihau'r risg o gael y canser hwn yn ddiweddarach. A wyddech chi hyn…

• Mae graddfa melanoma wedi cynyddu dros bedair gwaith yn ystod y 30 mlynedd diweddaf, a hwn bellach ydy'r canser mwyaf cyffredin ymhlith pobl rhwng 15 a 34 mlwydd oed

• Yn y DU yn unig, mae 12,800 achos o felanoma yn cael eu canfod yn flynyddol gan achosi dros 2,000 o farwolaethau

Rydyn ni gyd yn hoffi'r haf a does unlle'n brydferthach na Chymru yn yr heulwen. Rydyn ni'n awyddus i bobl fwynhau'r haul yn ddiogel fel gallwn ni osgoi'r risg o ganser croen a mwynhau llawer o hafau yn y dyfodol.

Eleni, fel rhan o'n hymgyrch 'Mae'r Haul yn Dod' bydd ein Fan Eli Haul yn ymweld â nifer o ddigwyddiadau awyr agored drwy'r haf i godi ymwybyddiaeth o'r modd y gallwn ni ddiogelu ein croen yn yr heulwen. Mae ein Siopau Tenovus Gofal Canser hefyd yn helpu i ledaenu'r neges bwysig am ddiogelu rhag yr haul. Fe fyddan nhw’n darparu gwybodaeth a dosbarthu eli haul am ddim yn y siopau yn ystod yr haf.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein hymgyrch 'Mae'r Haul yn Dod', neu os hoffech i ni anfon deunydd darllen am ddim atoch ar sut i fod yn ddiogel yn yr haul, yna e-bostiwch aton ni: health@tenovuscancercare.org.uk.