Skip to main content

Sut rydyn ni’n gwneud gwahaniaeth.

Os oes gennych chi neu un o’ch anwyliaid canser, gallwn ni helpu. Rydym yn dod â thriniaeth, cymorth emosiynol a chyngor ymarferol i ble mae’r fwyaf ei hangen; calon y gymuned. Llynedd...

1117
o gleientiaid cynorthwywyd gan ein tîm Cyngor Budd-daliadau.
1990
o driniaethau dosbarthwyd ar ein Hunedau Cymorth Symudol
2985
o alwadau wnaed allan gan Nyrsys ein Llinell Gymorth

Cefnogwch ni.

Rhoi

Rydyn ni’n dibynnu ar roddion er mwyn ddarparu gofal a chymorth hanfodol i gleifion canser a’u hanwyliaid, ble a phryd y maen nhw fwyaf ein hangen.

Newyddion a safbwyntiau.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010