Skip to main content

Hoffwn gymorth gyda

Weithiau mae'n haws rhoi pethau i lawr mewn geiriau.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010