Skip to main content

Mae rhywbeth arbennig am weithio gyda Gofal Canser Tenovus. Efallai ei fod yn ymwneud â'r ffaith ein bod i gyd yn gwybod ein bod yn gweithio tuag at rywbeth anhygoel. Beth bynnag fo’ch rôl yn y sefydliad; rydych yn gweithio tuag at gefnogi cleifion canser a’u hanwyliaid.

Rydyn ni'n gymuned. Teulu. Ac rydyn ni'n caru chi i fod yn un ohonom ni! Darganfyddwch fwy am sut beth yw gweithio gyda ac ar gyfer Tenovus Cancer Care.

Swyddi Gofal Canser Tenovus

Pan fyddwch chi'n gweithio i Gofal Canser Tenovus, rydych chi'n dod i weithio gydag angerdd ac ymdeimlad o fod yn rhan o rywbeth mwy. Os ydych chi eisiau deffro bob bore gan wybod eich bod chi'n rhan o rywbeth arbennig, ac na fydd heddiw yn bendant yr un peth â ddoe, dewch i fod yn un ohonom ni!

Gweler ein swyddi gwag diweddaraf yma.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010