Skip to main content

Mae yna hefyd lawer o ffyrdd eraill y gallwch chi fod yn rhan o'n siopau a pharhau i gefnogi'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan ganser.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010