Skip to main content

Pan fydd gan y Llywodraeth syniad am rywbeth, byddan nhw fel arfer yn gofyn i’r cyhoedd beth yw eu barn amdano. Fel llais i bobl effeithir gan ganser, rydyn ni’n ymateb i’r ymgynghoriadau hyn drwy ddweud wrth y Llywodraeth beth yw ein barn a helpu i lunio polisi canser ar gyfer y dyfodol.

Ymateb i ymgynghoriadau

Ni yw elusen canser blaenaf Cymru; rydym yn ymdrin â phopeth o atal canser i ofal lliniarol, ar gyfer pob math o ganser, ac mae’r ymgynghoriadau rydyn ni’n ymateb iddyn nhw yr un mor eang.

Cliciwch yma i ddarllen ein hymatebion i'r ymgynghoriad.

Swyddog Polisi      

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi a dylanwadu ar waith, e-bostiwch: policy@tenovuscancercare.org.uk.

Os yw canser wedi effeithio arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei garu, mae ein Llinell Gymorth canser am ddim yno i chi. Ffoniwch 0808 808 1010